ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์

เรื่อง :   ขอเชิญประ่ชาชนแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.พุนพิน ในช่องทางนี้ได้เลยค่ะ  1/10/2019 [4:49:02 PM]
IP Adress : 184.22.188.183
 

ขอเชิญประ่ชาชนแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.พุนพิน ในช่องทางนี้ได้เลยค่ะ

จากคุณ : ชยกฤติ ไทยเกิด
 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ