Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
“ ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล”  
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   งบประมาณ
   โครงการสำคัญ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการเงิน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 สำหรับผู้ดูแลระบบ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าข้าม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
นายประดิษฐ ทองจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 5)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 57)
ประกาศปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม (ดู : 8)
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย(ภป.1) ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 8)
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 
ร่วมแรงร่วมใจจัดทำหน้ากากอนามัย สู้ภัยโรค
โควิคของทีมงานจิตอาสา อบต.ท่าข้าม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมงานวันเด็ก ศพด.อบต.ท่าข้าม ปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดิโอวาเลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
อบรม อปพร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
พุนพินถิ่นอารยธรรม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
พิธีรับวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558
 
  อ่านรายละเอียด  
 
เข้าสู่อาเซียน
 
  อ่านรายละเอียด  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยบ้านยายแดง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎ์ธานี (ดู : 6)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 7)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่า ข้าม หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 7)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางสาคร หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 4)
สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP  
หนังสือสั่งการ
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
 
 
   86 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
   โทรศัพท์ : 077-319747-8 โทรสาร : 077-319747E-mail Address : info@thakham-sao.go.th
   Copyright © 2019. www.thakham-sao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs