ภาพกิจกรรม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
3380
27 กันยายน 2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
วันที่ 27 กันยายน 2566 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม