ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มอบหมายให้ งานประปา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ออกปฏิบัติงานตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เนื่องจากระบบประปาน้ำไหลช้า งานประปา กองช่าง ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มอบหมายให้ งานประปา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ออกปฏิบัติงานตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เนื่องจากระบบประปาน้ำไหลช้า งานประปา กองช่าง ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

619

2 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
ประมวลภาพงานทอดกฐิน ประจำปี 2566
โดยตั้งขบวนแห่กฐิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ไปยังวัดท่าตลิ่งชัน หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โดยมีนายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับวัดท่าตลิ่งชัน และหลากหลายภาคส่วน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ประมวลภาพงานทอดกฐิน ประจำปี 2566 โดยตั้งขบวนแห่กฐิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ไปยังวัดท่าตลิ่งชัน หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับวัดท่าตลิ่งชัน และหลากหลายภาคส่วน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

625

28 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดกิจกรรมประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ ริมแม่น้ำพุมดวง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ องค์ฺการบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยได้รับเกียรติจาก นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดกิจกรรมประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ ริมแม่น้ำพุมดวง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ องค์ฺการบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยได้รับเกียรติจาก นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

628

28 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566
นายอมฤต  นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับวัดท่าตลิ่งชัน และหลากหลายภาคส่วน ร่วมกิจกรรมสมโภชกฐิน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 นายอมฤต  นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับวัดท่าตลิ่งชัน และหลากหลายภาคส่วน ร่วมกิจกรรมสมโภชกฐิน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

622

26 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

618

24 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันนี้เวลา 13.30 น.ทางคณะผู้นำท้องที่และท้องถิ่น คอยต้อนรับคณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภริยาท่านผู้ว่า) ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม และ โรงเรือนคัดแยกผักบางท่าข้าม

วันนี้เวลา 13.30 น.ทางคณะผู้นำท้องที่และท้องถิ่น คอยต้อนรับคณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภริยาท่านผู้ว่า) ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม และ โรงเรือนคัดแยกผักบางท่าข้าม

628

17 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับโรงพยาบาลพุนพิน จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่และประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานกระเป๋าตำบลท่าข้าม ณ โรงพยาบาลพุนพิน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับโรงพยาบาลพุนพิน จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่และประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานกระเป๋าตำบลท่าข้าม ณ โรงพยาบาลพุนพิน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

624

15 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้เข้าร่วม โครงมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 (ปีที่ 17) ณ ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าข้าม จาก กฟผ.โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี เป็นผู้มอบให้ทุนการศึกษา โดยมีจำนวน 34 โรงเรียน 257 ทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้เข้าร่วม โครงมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 (ปีที่ 17) ณ ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าข้าม จาก กฟผ.โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี เป็นผู้มอบให้ทุนการศึกษา โดยมีจำนวน 34 โรงเรียน 257 ทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท

625

9 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

629

7 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตำบลท่าข้าม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอพุนพิน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตำบลท่าข้าม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอพุนพิน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน

627

7 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่และประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานกระเป๋าตำบลท่าข้าม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่และประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานกระเป๋าตำบลท่าข้าม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

634

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตำบลท่าข้าม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอพุนพิน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตำบลท่าข้าม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอพุนพิน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน

624

30 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กำนันตำบลท่าข้าม และจากหลากหลายภาคส่วน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม เพื่อมอบของอุปโภคบริโภค

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กำนันตำบลท่าข้าม และจากหลากหลายภาคส่วน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม เพื่อมอบของอุปโภคบริโภค

625

20 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 ตุลาคม 2566
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะ และจิตอาสาจากหลายภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ฯ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะ และจิตอาสาจากหลายภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ฯ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

652

13 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566
     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านบางท่าข้าม และหมู่ที่ 6 บ้านท่าตะเภา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านบางท่าข้าม และหมู่ที่ 6 บ้านท่าตะเภา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

633

11 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 8 ตุลาคม 2566
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมของการเคหะชุมชนสุราษฎร์ธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

วันที่ 8 ตุลาคม 2566 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมของการเคหะชุมชนสุราษฎร์ธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

632

8 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

641

2 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

639

27 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 กันยายน 2566 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม รับมอบเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะจากหลายภาคส่วน ณ หมู่ 3 บ้านบางท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 กันยายน 2566 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม รับมอบเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะจากหลายภาคส่วน ณ หมู่ 3 บ้านบางท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

640

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านบางท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านบางท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

636

21 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...