ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะ และจิตอาสาจากหลายภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ฯ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
2923
13 ตุลาคม 2566

วันที่ 13  ตุลาคม  2566
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะ และจิตอาสาจากหลายภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ฯ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566