ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กำนันตำบลท่าข้าม และจากหลากหลายภาคส่วน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม เพื่อมอบของอุปโภคบริโภค
626
20 ตุลาคม 2566