ภาพกิจกรรม
วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
630
7 พฤศจิกายน 2566