ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้เข้าร่วม โครงมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 (ปีที่ 17) ณ ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าข้าม จาก กฟผ.โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี เป็นผู้มอบให้ทุนการศึกษา โดยมีจำนวน 34 โรงเรียน 257 ทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท
626
9 พฤศจิกายน 2566