ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับโรงพยาบาลพุนพิน จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่และประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานกระเป๋าตำบลท่าข้าม ณ โรงพยาบาลพุนพิน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
625
15 พฤศจิกายน 2566