ภาพกิจกรรม
วันนี้เวลา 13.30 น.ทางคณะผู้นำท้องที่และท้องถิ่น คอยต้อนรับคณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภริยาท่านผู้ว่า) ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม และ โรงเรือนคัดแยกผักบางท่าข้าม
2199
17 พฤศจิกายน 2566