ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 เมษายน 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม ลงพื้นที่ร่วมกับกำนันตำบลท่าข้าม สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม เนื่องจากฝนทิ้งช่วงทำให้ไม่มีน้ำสำหรับการทำการเกษตร เกษตรกรประสบปัญหาความเดือดร้อนในการทำการเกษตร
325
26 เมษายน 2567