ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตลิ่งชัน ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
322
8 พฤษภาคม 2567