ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00 น. นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
326
8 พฤษภาคม 2567

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00 น. 
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี