ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการยกระดับถนนหินคลุกสายบางน้ำใส-วัดคุ้งยาง(ตอนที่ 1 )หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
18 กันยายน 2566

641


ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการยกระดับถนนหินคลุกสายบางน้ำใส-วัดคุ้งยาง(ตอนที่ 1 )หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี