ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
3 ตุลาคม 2566

633


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ได้ที่นี่