ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
17 ตุลาคม 2566

2791


ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางน้อย หมู่ที่ ๓

ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี