ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
1 มีนาคม 2567

370