ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

344

13 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลพุนพิน มีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ในเขตพื้นที่หมู่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ให้บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบทเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลพุนพิน มีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ในเขตพื้นที่หมู่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ให้บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบทเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

347

9 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ ประชุมเพื่อร่างระเบียบธนาคารขยะ ครั้งที่ 1/2567
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ ประชุมเพื่อร่างระเบียบธนาคารขยะ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

339

8 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (หมู่บ้านเคหะ) ลงพื้นที่ให้บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบท เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (หมู่บ้านเคหะ) ลงพื้นที่ให้บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบท เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

348

7 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

338

6 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เข้าพื้นที่เคสผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 จำนวน 1 ราย นางสาวมินธิรา ชุมช่วย เพื่อดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เข้าพื้นที่เคสผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 จำนวน 1 ราย นางสาวมินธิรา ชุมช่วย เพื่อดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

40

6 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

34

6 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม ลงพื้นที่ร่วมกับ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการตรวจสอบสถานที่สำหรับการก่อสร้างโครงการ ฯ บริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม ลงพื้นที่ร่วมกับ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการตรวจสอบสถานที่สำหรับการก่อสร้างโครงการ ฯ บริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

39

6 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

37

1 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

38

1 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 31 มกราคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับ บ้านพักเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำสิ่งของจำเป็นมอบให้กับครอบครัวเด็กในพื้นที่ตำบลท่าข้าม

วันที่ 31 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับ บ้านพักเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำสิ่งของจำเป็นมอบให้กับครอบครัวเด็กในพื้นที่ตำบลท่าข้าม

42

31 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 31 มกราคม 2567 
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่หมู่ 3 บางท่าข้าม จุดบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำแก้มลิงสำรวจพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิงบางท่าข้าม เพื่อเสนอของบประมาณ ทำโครงการโคกหนองนาแบบอารยเกษตรแบบใหม่ เมืองเกษตรมูลค่าสูงการท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข โดยหน่วยงานกรมโยธาธิการและผังเมือง จะคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพในพัฒนา โดยพื้นที่ตำบลท่าข้ามเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก

วันที่ 31 มกราคม 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่หมู่ 3 บางท่าข้าม จุดบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำแก้มลิงสำรวจพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิงบางท่าข้าม เพื่อเสนอของบประมาณ ทำโครงการโคกหนองนาแบบอารยเกษตรแบบใหม่ เมืองเกษตรมูลค่าสูงการท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข โดยหน่วยงานกรมโยธาธิการและผังเมือง จะคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพในพัฒนา โดยพื้นที่ตำบลท่าข้ามเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก

50

31 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 30 มกราคม 2566
นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 มกราคม 2566 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

45

30 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 26 มกราคม 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 มกราคม 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

39

26 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

50

26 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 มกราคม 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 มกราคม 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

38

26 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 23 มกราคม 2567  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม เพื่อสำรวจข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ฯลฯ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

วันที่ 23 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม เพื่อสำรวจข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ฯลฯ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

46

23 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 17 มกราคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตำบลท่าข้าม กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ฯลฯ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

วันที่ 17 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตำบลท่าข้าม กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ฯลฯ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

46

23 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

45

22 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

54

22 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...