ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 เพื่อตรวจเยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ เพื่อให้การช่วยเหลือในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 เพื่อตรวจเยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ เพื่อให้การช่วยเหลือในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

13

11 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกหมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้ามและชาวบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม ได้จัดกิจกรรม "หมู่บ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่ หมู่ที่ 6" ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567 การรักษาความสะอาด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกหมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้ามและชาวบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม ได้จัดกิจกรรม "หมู่บ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่ หมู่ที่ 6" ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567 การรักษาความสะอาด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

12

10 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

10

10 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม โดยกลุ่มงานพัฒนารายได้ งานพัฒนารายได้ กองคลัง จัดทำโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม โดยกลุ่มงานพัฒนารายได้ งานพัฒนารายได้ กองคลัง จัดทำโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

17

9 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

14

8 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

14

8 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11

8 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11

8 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 7 กรกฎาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม โดยกลุ่มงานพัฒนารายได้ งานพัฒนารายได้ กองคลัง จัดทำโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม โดยกลุ่มงานพัฒนารายได้ งานพัฒนารายได้ กองคลัง จัดทำโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

11

7 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 5 กรกฎาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม โดยกลุ่มงานพัฒนารายได้ งานพัฒนารายได้ กองคลัง จัดทำโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม โดยกลุ่มงานพัฒนารายได้ งานพัฒนารายได้ กองคลัง จัดทำโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

22

5 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 4 กรกฎาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงผัก ฯ และกลุ่มกระเป๋าสาน จัดกิจกรรมตลาดเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในชุมชน และความมั่นคงในด้านอาชีพ ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงผัก ฯ และกลุ่มกระเป๋าสาน จัดกิจกรรมตลาดเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในชุมชน และความมั่นคงในด้านอาชีพ ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

25

4 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม กล่าวรายงานการดำเนินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินอุดหนุนให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน เป็นเงินจำนวน 958,350.- บาท เพื่อนำไปขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ให้ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม กล่าวรายงานการดำเนินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินอุดหนุนให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน เป็นเงินจำนวน 958,350.- บาท เพื่อนำไปขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ให้ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

27

4 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

17

3 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
🐵 จับจ๋อทำหมัน 🐵

🐵 จับจ๋อทำหมัน 🐵

52

2 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ลงพื้นที่แจกทรายอะเบท ในหมู่บ้านการเคหะ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ลงพื้นที่แจกทรายอะเบท ในหมู่บ้านการเคหะ

942

1 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 📌📌📌
อบต.ท่าข้าม ออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 #ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง #ภาษีป้าย #งานพัฒนารายได้ #กองคลัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0653485833 และ 077319747 ต่อ 6 กองคลัง

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 📌📌📌 อบต.ท่าข้าม ออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 #ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง #ภาษีป้าย #งานพัฒนารายได้ #กองคลัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0653485833 และ 077319747 ต่อ 6 กองคลัง

913

1 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันดื่มนมโลก 🥛 🐮

วันดื่มนมโลก 🥛 🐮

1292

26 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการพัฒนาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นพื้นฐาน (Community Based Intervention for NCDs Controlling:CBI NCDs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเนื้อหาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็น และความต้องการแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อสำรวจความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว

กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการพัฒนาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นพื้นฐาน (Community Based Intervention for NCDs Controlling:CBI NCDs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเนื้อหาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็น และความต้องการแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อสำรวจความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว

1259

26 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
"สาวไทยแก้มแดง" 
ประโยชน์ของโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9)

"สาวไทยแก้มแดง" ประโยชน์ของโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9)

1399

25 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
🌀ลด เลี่ยง ฝุ่น PM 2.5🌀

🌀ลด เลี่ยง ฝุ่น PM 2.5🌀

1358

25 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...