ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับโรงพยาบาลพุนพิน จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่และประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานกระเป๋าตำบลท่าข้าม ณ โรงพยาบาลพุนพิน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับโรงพยาบาลพุนพิน จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่และประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานกระเป๋าตำบลท่าข้าม ณ โรงพยาบาลพุนพิน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3369

15 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้เข้าร่วม โครงมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 (ปีที่ 17) ณ ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าข้าม จาก กฟผ.โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี เป็นผู้มอบให้ทุนการศึกษา โดยมีจำนวน 34 โรงเรียน 257 ทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้เข้าร่วม โครงมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 (ปีที่ 17) ณ ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าข้าม จาก กฟผ.โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี เป็นผู้มอบให้ทุนการศึกษา โดยมีจำนวน 34 โรงเรียน 257 ทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท

3361

9 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

3371

7 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตำบลท่าข้าม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอพุนพิน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตำบลท่าข้าม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอพุนพิน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน

3380

7 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่และประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานกระเป๋าตำบลท่าข้าม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่และประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานกระเป๋าตำบลท่าข้าม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3382

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตำบลท่าข้าม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอพุนพิน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตำบลท่าข้าม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอพุนพิน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน

3370

30 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กำนันตำบลท่าข้าม และจากหลากหลายภาคส่วน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม เพื่อมอบของอุปโภคบริโภค

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กำนันตำบลท่าข้าม และจากหลากหลายภาคส่วน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม เพื่อมอบของอุปโภคบริโภค

3383

20 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 ตุลาคม 2566
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะ และจิตอาสาจากหลายภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ฯ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะ และจิตอาสาจากหลายภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ฯ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

4421

13 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566
     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านบางท่าข้าม และหมู่ที่ 6 บ้านท่าตะเภา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านบางท่าข้าม และหมู่ที่ 6 บ้านท่าตะเภา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3375

11 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 8 ตุลาคม 2566
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมของการเคหะชุมชนสุราษฎร์ธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

วันที่ 8 ตุลาคม 2566 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมของการเคหะชุมชนสุราษฎร์ธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

3363

8 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

3377

2 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

3380

27 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 กันยายน 2566 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม รับมอบเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะจากหลายภาคส่วน ณ หมู่ 3 บ้านบางท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 กันยายน 2566 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม รับมอบเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะจากหลายภาคส่วน ณ หมู่ 3 บ้านบางท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

2154

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านบางท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านบางท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2155

21 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระที่ 2 และ 3

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระที่ 2 และ 3

1543

18 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน อสม.อบต.ท่าข้ามและภาคีเครือข่ายตำบลลีเล็ด,ตำบลตะปาน จัดโครงการรมพลเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดท่าตลิ่งชัน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน อสม.อบต.ท่าข้ามและภาคีเครือข่ายตำบลลีเล็ด,ตำบลตะปาน จัดโครงการรมพลเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดท่าตลิ่งชัน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1536

15 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1526

15 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1809

15 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อสม.อบต.ท่าข้าม ร่วมกับโรงพยาบาลพุนพิน บริการคลินิกผู้สูงอายุเคลื่อนที่ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก การเคลื่อนไหว ภาวะสมองเสื่อม การมองเห็น โภชนาการ และทางด้านจิตใจ พร้อมจัดทำโครงการ     - โครงการผู้สูงวัย ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย     - โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2566 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านบางท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อสม.อบต.ท่าข้าม ร่วมกับโรงพยาบาลพุนพิน บริการคลินิกผู้สูงอายุเคลื่อนที่ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก การเคลื่อนไหว ภาวะสมองเสื่อม การมองเห็น โภชนาการ และทางด้านจิตใจ พร้อมจัดทำโครงการ - โครงการผู้สูงวัย ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย - โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2566 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านบางท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1809

13 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับโรงพยาบาลพุนพิน ดำเนินการโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในพื้นที่หมู่ที่ 7 หมู่บ้านคุ้งยาง สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับโรงพยาบาลพุนพิน ดำเนินการโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในพื้นที่หมู่ที่ 7 หมู่บ้านคุ้งยาง สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1816

12 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...